การเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

01. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ทางบริษัท แวร์ไวตามิน จำกัด ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าสินค้าแต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) ภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

02. การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า

  • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง

  • สินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้

  • สินค้าหมดอายุ

  • กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

03. ห้ามการเปลี่ยนใจ

ลูกค้าไม่อาจยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

04. สภาพของสินค้าที่ขอเปลี่ยนสินค้า

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี จะต้องส่งคืนทางเราในสภาพที่ลูกค้าได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ลูกค้าถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

05. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หากมีการเปลี่ยนสินค้าเกิดขึ้น

ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ทางเราได้ทำการตรวจสินค้าที่ถูกส่งกลับมาว่าถูกต้องตามคำร้องขอของลูกค้าหรือไม่

MENU

SOCIAL

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

CONTACT US

+662-255-1884

เวลาทำการ : 9.00-18.00 (GMT+7)

qrcode-line.png
line-add-friend.png

ที่อยู่ :

บริษัท แวร์ไวตามิน จำกัด

161 อาคารนันทวันชั้น 17

ถนนราชดำนิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพ 10330

ประเทศไทย

© 4MEGA 2019

รถเข็น0